ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อ
ภาคปกติ ประเภททั่วไป
ปีการศึกษา 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประเภททั่วไป  ในวันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ไปแล้วนั้น  บัดนี้ทางมหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว  ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ   จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาข้อมูลกำหนดการรายงานตัว  เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  ดังนี้


 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกฯ ให้คลิกตามเงื่อนไข ด้านล่างนี้ ...

    เลือก

    ป้อนข้อมูล ชื่อ ที่ต้องการค้นหา


       

 

     

 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบอัตโนมัติ 1900-888-559 (อัตตราเดียวทั่งประเทศ นาทีละ 6 บาท)
.

    พัฒนาโดย ทีม ICT สำนักส่งเสริมฯ  สำนักส่งเสริมวิชากา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   (Power by JumpperMan SMP)     สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ : 29660
  ที่ตั้ง  อาคาร 31 (ตึกช้าง) 186 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
...   
เบอร์โทร/โทรสาร. 044-041620  , อีเมล์ :
acmsurin@hotmail.com / www.facebook.com/admsurin.srru